• Welkom...
 • Welkom...

  Ik ben Annemiek Boonstra. Ik adviseer en begeleid organisaties bij uiteenlopende projecten op het gebied van sociale en technische innovatie en bij marktontwikkeling. Daarnaast ondersteun ik bij het aanvragen en verantwoorden van subsidies. Graag eens kennismaken? Lees hieronder wat ik voor u zou kunnen betekenen, ik denk graag met u mee over mogelijke vormen van samenwerking!

Sociale Innovatie

Sociale Innovatie

Sociale innovatie wordt voor zowel de overheid als ook voor het bedrijfsleven ...
Technische innovatie

Technische innovatie

Voor organisaties die bezig zijn met het ontwikkelen van een nieuw product, een ...
Ontwikkeling en internationalisering

Ontwikkeling en internationalisering

Steeds meer organisaties zien de kansen en mogelijkheden van marktontwikkeling en ...
 • Sociale Innovatie
 • Technische innovatie
 • Ontwikkeling en internationalisering
 • Sociale Innovatie

  Sociale innovatie wordt voor zowel de overheid als ook voor het bedrijfsleven steeds belangrijker.

  Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daarvoor kunnen bedrijven en (overheids)instellingen geregeld gebruik maken van subsidie. Ook de duurzame inzetbaarheid van individuele medewerkers speelt hierbij een belangrijke rol. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Thema’s en activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie zijn:

  • Bedrijfs-of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen organisatie van het werk
  • Interne en externe mobiliteit
  • Flexibele werkcultuur
  • Arbeidstijdenmanagement

  Annemiek Advies begeleidt u graag bij het aanvragen van de subsidie en het uitvoeren van het project. Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact op.

  Contact

 • Technische innovatie

  Voor organisaties die bezig zijn met het ontwikkelen van een nieuw product, een nieuw proces of een nieuwe werkwijze is er geregeld subsidie beschikbaar.

  Vooral voor MKB-bedrijven in Noord-Nederland zijn er vanuit verschillende subsidie verlenende instanties mogelijkheden om een extra financiële impuls te krijgen bij innovatieve ontwikkelingsprojecten. Door het subsidiëren van innovatieve projecten worden ondernemende MKB-bedrijven aangemoedigd om zich economisch te ontwikkelen op bedrijfsniveau met -bij voorkeur- positieve gevolgen voor de regio. Denk aan economische ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland. Het gaat hierbij vaak om projecten gericht op:

  • Het uitvoeren van een technisch haalbaarheidsonderzoek
  • Het ontwikkelen en produceren van een prototype
  • Het aantonen van het werkingsprincipe van een innovatief product, proces of werkwijze
  • Het inhuren van extern advies voor de ontwikkeling van een product, proces of werkwijze
  • R&D samenwerkingsprojecten

  Annemiek Advies begeleidt u graag bij het benutten van de beschikbare subsidies en het verantwoorden van kosten en werkzaamheden. Voor meer informatie kunt u uiteraard contact opnemen voor een persoonlijke kennismaking.

  Contact

 • Ontwikkeling en internationalisering

  Steeds meer organisaties zien de kansen en mogelijkheden van marktontwikkeling en internationalisering.

  Een nieuw product of een nieuwe dienstverlening biedt kansen om het bestaande marktaandeel te vergroten, zowel nationaal als internationaal. Door de moderne middelen van communicatie is de internationale markt een stuk dichterbij gekomen. Als de nationale markt zo langzamerhand verzadigd is geraakt of wanneer de internationale markt nu eenmaal meer of nieuwe kansen biedt is internationalisering een uitstekende manier om nieuwe groei voor uw organisatie te kunnen realiseren. Voor het betreden van een nieuwe afzetmarkt of niche is het altijd raadzaam om eerst onderzoek uit te voeren en na te denken over een strategie. Wanneer u in kaart heeft gebracht wat u wilt bereiken en welke stappen hiervoor moeten worden gezet, kunt u ook berekenen welke investering dit vraagt en bovenal wat het verwachtte rendement op deze investering zal zijn. Met deze informatie kunt u een weloverwogen besluit nemen om wel of niet te gaan investeren. Door het subsidiëren van innovatieve projecten worden ondernemende bedrijven aangemoedigd om zich economisch te ontwikkelen. Het gaat hierbij vaak om projecten gericht op:

  • Het uitvoeren van een bedrijfseconomisch haalbaarheidsonderzoek
  • Het onderzoeken van nieuwe afzetmarkten
  • Het ontwikkelen van exportbeleid en/ of marketing & sales beleid
  • Het inhuren van extern advies voor strategieontwikkeling
  • Regionale investeringssteun bij vestiging van een nieuwe onderneming

  Annemiek Advies begeleidt u graag bij zowel de inhoudelijke uitvoering van de opdracht als ook bij het benutten van de beschikbare subsidies. Voor meer informatie kunt u uiteraard contact opnemen voor een persoonlijke kennismaking.

  Contact

 • Sociale Innovatie
 • Technische innovatie
 • Ontwikkeling en internationalisering
annemiek_advies_achtergrond

annemiekadvies avatar

Annemiek Boonstra

Ook voor uw organisatie wil ik graag een bruggenbouwer zijn die mensen verbindt, die regelingen en subsidies toegankelijk maakt en die u in verbinding brengt met de specialist op uw vakgebied!

Lees meer...
Advies

Advies

Annemiek Advies geeft advies en begeleiding aan organisaties bij uiteenlopende projecten op het gebied van sociale- en technische innovatie en bij marktontwikkeling en internationalisering.

Subsidies

Subsidies

In 2009 ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met subsidies. Hierbij ontdekte ik dat veel ondernemers mogelijkheden voor subsidie lieten liggen omdat ze niet bekend waren met de mogelijkheden of huiverig waren voor de administratieve lasten van een subsidietraject.

Werkwijze

Werkwijze

Heeft u interesse in mijn dienstverlening, dan kom ik graag bij u langs voor een persoonlijke kennismaking.

November 2018 opnieuw ESF openstelling!

November 2018 wederom een openstelling van de regeling Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen (ESF 2014-2020)
 
Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen van deze subsidie gebruik maken. Het doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 - 2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.
Een project  heeft tot doel de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door:
 
 - het verkrijgen van advies met een implementatieplan;
 - of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.

Het aanvraagtijdvak loopt van maandag 12 november om 9:00 uur tot en met vrijdag 16 november om 17:00 uur. De subsidie per project bedroeg maximaal 50% van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie € 12.500,-.
 
Ik informeer u graag weer over de mogelijkheden!

Lees meer