November 2018 opnieuw ESF openstelling!

November 2018 wederom een openstelling van de regeling Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen (ESF 2014-2020)
 
Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen van deze subsidie gebruik maken. Het doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 - 2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.
Een project  heeft tot doel de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door:
 
 - het verkrijgen van advies met een implementatieplan;
 - of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.

Het aanvraagtijdvak loopt van maandag 12 november om 9:00 uur tot en met vrijdag 16 november om 17:00 uur. De subsidie per project bedroeg maximaal 50% van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie € 12.500,-.
 
Ik informeer u graag weer over de mogelijkheden!